Kallelse till årsmöte i Solna Sportklubb

Solna Sportklubb håller årsmöte söndag 23 augusti Tid: kl. 18.00 Plats: Ritorps ishall, konferensrummet i hall 1. Förslag till ärenden att behandla på årsmötet ska inkomma till styrelsen senast 26 juli. I år är anmälan om deltagande på årsmötet obligatorisk. Detta för att kunna anpassa lokal/mötesform till rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten gällande covid -19. Anmälan till mötet görs senast 15 augusti. Förslag till ärenden och anmälan skickas till styrelsen på mail kansli@solnahockey.se. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 16 augusti. Skicka ett mail till adressen ovan om du vill boka en tid för att komma och läsa dem. Välkomna!