Kallelse till ÅRSMÖTE i Solna Sportklubb

Solna Sportklubb håller årsmöte torsdag 27 maj Tid: kl. 18.00 Plats: Digitalt möte via Teams Förslag till dagordning framgår av bilaga 1. Förslag till ärenden att behandla på årsmötet ska inkomma till styrelsen senast 29 april. Anmälan till mötet görs senast 16 maj. Förslag till ärenden och anmälan skickas till styrelsen på mail kansli@solnahockey.se. Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga senast 20 maj. Skicka ett mail till adressen ovan om du vill ta del av dem inför mötet. Välkomna!